Przejście do strony głównej

Najważniejsze inwestycje
w Gminie Halinów
w latach 2010 - 2016

Nazwa zadania
 
Wartość w zł
Środki zewnętrzne
Rok realizacji

Przebudowa mostu na rzece Długiej wraz z dojazdami

2 100 650,00

1 050 325,00

2015


Gimnazjum w Halinowie
 

6 880 000,00
 
2014/2015


Ul. Jana Pawła II w Halinowie
 


~2 000 000,00
 
2014


Sala gimnastyczna w Cisiu


1 234 219,32
350 tys. zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i 300 tys. zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki

2013/2014

Przedszkole przy Zespole Szkół w Halinowie
 

1 289 999,89
 
2011/2012

Salka gimnastyczna przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie

Zagospodarowanie terenu wokół szkoły
 

~170 000,00124 000,00
 


2013

Budowa ul. Konopnickiej w Grabinie
 

326 671,30
 
2011

Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie
 


472 154,00

100 000 zł pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki


2012

Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej, budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw dla dzieci w Długiej Szlacheckiej
 


885 428,61

500 000 zł ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich


2010/2011


Nowy dach w budynku GCK w Michałowie
 


59 082
35 700 zł z działania „Odnowa i rozwój wsi” z Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju PROW

2014

Budowa pętli autobusowej w Brzezinach
 

157 725,41
 
2012

Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wielgolesie Duchnowskim wraz z budową kanalizacji w ul. Pułaskiego
 


3 248 111,09


1 570 203 zł ze środków PROW


2014/2015


Budowa ORLIKA przy Zespole Szkół w Halinowie
 


867 420
330 000 zł z Ministerstwa Sportu, 100 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego

2010/2011
 
 
 
   
 
 

 Zmieniamy się na lepsze INWESTYCJE 2010-2014 #Sprawozdanie Miasto i Gmina Halinów

Wszelkie prawa zastrzeżone: Gmina Halinów

Projekt i wykonanie: Maxus Net Communications

Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności Mazowsze  serce Polski Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu