Przejście do strony głównej

Turystyka

Na terenie gminy Halinów znajduje się wiele atrakcji turystycznych. Główną atrakcją są stawy, które mieszczą się przy drodze na Chobot. Są to stawy rybne, na które przyjeżdża wielu wędkarzy. Znajduje się tam także smażalnia ryb oraz bar.   Ważną funkcję turystyczną spełniają kluby jeździeckie: AROMER w Józefinie i DWOREK w Okuniewie. Rozwijana jest także baza noclegowa i gastronomiczna. Gmina Halinów ma środowisko czyste ekologicznie z terenami o dużych walorach przyrodniczych. Środowisko przyrodnicze pozwala na rozwijanie turystyki o charakterze krajobrazowym i wypoczynkowym. Krajobraz gminy jest typowo nizinny, ale dość urozmaicony, o różnorodnym ukształtowaniu powierzchni. Atrakcjami przyrodniczo-krajobrazowymi są duże kompleksy leśne, rzeki, stawy oraz wydmy piaszczyste. Zachowało się wiele terenów i obiektów o dużych wartościach naturalnych zasługujących na szczególną ochronę konserwatorską i stanowiących jednocześnie atrakcje turystyczne o charakterze krajobrazowym i ekologicznym. Liczne ślady historii oraz zabytki architektury tworzą krajobraz kulturowy ściśle zespolony z otaczającą przyrodą. W okresie od wiosny do jesieni gmina gości wielu przybyszów, głównie z Warszawy, ze względu na lokalizację dużych ogrodów działkowych i rekreacyjnych, zlokalizowanych w pięknej, zalesionej miejscowości Chobot. Na terenie gminy coraz bardziej zaznaczają się procesy urbanizacyjne charakterystyczne dla terenów podmiejskich, uwzględniające potrzeby rekreacyjne zarówno lokalnej społeczności, jak i mieszkańców Warszawy. Rozwijana jest baza noclegowa i gastronomiczna, którą stanowią m.in. w Okuniewie: hotel "EDEN", restauracja "EDEN"

STAN OBIEKTÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Zestawienie najważniejszych obiektów zabytkowych na terenie gminy Halinów przedstawia poniższa tabela:

 Lp.

 Miejscowość

 Obiekt

 1.

 Brzeziny

Tereny najwcześniejszego osadnictwa wiejskiego

 2.

 Chobot

Tereny najwcześniejszego osadnictwa wiejskiego

 3.

 Długa Kościelna 

Parafialny kościół katolicki p.w. Św. Anny, dzwonnica, plebania, dwór drewniany, kościół wyznania Mariawickiego, Cmentarz Mariawicki, kruchta pełniąca rolę kapliczki, park, cmentarz przy ul. Spokojnej, tereny najwcześniejszego osadnictwa wiejskiego 

 4.

 Długa Szlachecka

Tereny najwcześniejszego osadnictwa wiejskiego

 5.

 Halinów

Dwór ziemiański, park, Pomnik ku czci poległych powstańców w 1863r. i miejsce wokół (1812 - cmentarz żołnierzy napoleońskich), willa prywatna z 1914r., tereny najwcześniejszego osadnictwa wiejskiego

 6.

 Hipolitów

Tereny najwcześniejszego osadnictwa wiejskiego

 7.

 Okuniew 

 Kościół p.w. Św. Stanisława Kostki, plebania, kaplica cmentarna, dwór z parkiem, cmentarz żydowski, ruiny zamku, park, głazy narzutowe (2), obelisk poświęcony ofiarom poległym w czasie II wojny światowej na ziemi kuniewskiej, tereny najwcześniejszego osadnictwa wiejskiego

 

Drzewo na łące Jesienna łąka

Jesienne liście Pagórek w lesie

Ruiny pałacu Łubieńskich Ruiny pałacu Łubieńskich od boku


 

 

 

 

Menu: Dla turysty

Aby dowiedzieć się więcej o turystyce w naszej gminie skorzystaj z poniższego menu.

Wszelkie prawa zastrzeżone: Gmina Halinów

Projekt i wykonanie: Maxus Net Communications

Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności Mazowsze  serce Polski Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu