Przejście do strony głównej

ZIMOWE UTRZYMANIE ULIC I DRÓG GMINNYCH

01.12.201710:26

Radosz

ikonka-herb-50x50

INFORMACJA

O ZIMOWYM UTRZYMANIU ULIC I DRÓG GMINNYCH

 

Obowiązek zimowego utrzymania dróg przez ich zarządcę wynika z art. 19, ust. 1; 2 pkt 4 i art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. 2016 r., poz. 1440 ze zm.).

 

W zależności od natężenia ruchu i kategorii, drogi w gminie Halinów utrzymywane będą zgodnie z przyjętymi w zarządzeniu nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 roku standardami IV, V i VI. Drogi posiadające wybitnie charakter lokalny (drogi dojazdowe) utrzymywane będą w systemie interwencyjnym (na telefon).


W przypadku wystąpienia skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunków atmosferycznych (zawieje i zamiecie śnieżne, długotrwałe burze śnieżne niweczące efekty odśnieżania dróg), mogą wystąpić odstępstwa od przyjętych standardów dotyczących zimowego utrzymania.

 

Informujemy, że w przypadku pozostawienia na drodze pojazdów mechanicznych w sposób uniemożliwiający służbom drogowym odśnieżanie, drogi te pozostaną nieodśnieżone.

 

Poniżej przedstawiamy wykaz dróg gminnych oraz zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi
wraz z opisem stanu utrzymania drogi dla danego standardu.

 

ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ GMINĘ HALINÓW

 

Dopuszczalne odstępstwa od standardów

Stan-dard

Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu

po ustaniu opadów śniegu

od stwierdzenia występowania zjawisk

IV

Jezdnia odśnieżana na całej szerokości.

Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. 

 • luźny – 8 godz.
 • zajeżdżony - występuje
 • języki śnieżne - występują
 • zaspy - do 8 godz.

W miejscach wyznaczonych:

 • gołoledź – 8 godz.
 • pośniegowa – 10 godz.
 • lodowica – 8 godz. 

V

Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp, odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek.

Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. 

 • luźny – 16 godz.
 • zajeżdżony - występuje
 • nabój śnieżny - występują
 • zaspy - występują do 24godz.

 W miejscach wyznaczonych:

 • gołoledź – 8 godz.
 • pośniegowa

VI

 

Jezdnia zaśnieżona.

Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb.

Jezdnie posypane po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez ZD

 • luźny - występuje
 • zajeżdżony - występuje
 • nabój śnieżny - występuje
 • zaspy - występują do 48godz.

W miejscach wyznaczonych:

 • wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu – 2 godz.
 

 

 

 

Powyższe standardy różnią się stanem utrzymania jezdni oraz dopuszczalnymi odstępstwami w zakresie zaśnieżenia jezdni i występowania śliskości zgodnie z wytycznymi zawartymi w zarządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 r. w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych. Czas występowania odstępstw od ustalonego standardu liczony jest w godzinach od momentu ustania opadów śniegu lub pojawienia się śliskości i jest zróżnicowany dla różnych standardów.

 

 

 

 

Uwzględniając znaczenie komunikacyjne poszczególnych dróg oraz wielkości natężenia ruchu, drogi gminne zostały również zróżnicowane ze względu na kolejność odśnieżania.

 

 

 

 

 

 

 

I kolejność odśnieżania ulic i dróg o nawierzchni asfaltowej – Standard IV

HALINÓW

ul. Mickiewicza (oraz droga wewnętrzna o nawierzchni z kostki brukowej)

1,3

km

ul. Bema (od ul. Dąbrowskiego do PKP Cisie)

3,3

km

ul. Dąbrowskiego

1,1

km

ul. Piłsudskiego

1,2

km

ul. Spółdzielcza

0,6

km

ul. Szkolna

0,4

km

ul. Kościuszki

0,8

km

ul. Kolejowa (do drogi powiatowej)

1,1

km

ul. Północna

1,0

km

ul. Pułaskiego

0,7

km

ul. Sienkiewicza

0,7

km

ul. Partyzancka

0,6

km

ul. Malinowa

0,2

km

ul. Parkowa

0,7

km

ul. Konopnickiej

0,7

km

ul. Olszowa

0,3

km

ul. Cicha

0,8

km

ul. Wschodnia

0,2

km

ul. Polna

0,4

km

ul. Paderewskiego

0,3

km

ul. Słoneczna

0,5

km

ul. Słowackiego

0,6

km

ul. Prusa

0,6

km

ul. Kilińskiego

0,3

km

ul. Zachodnia oraz dr wew. od posesji nr 13 do posesji 13 c

0,8

km

SUMA

19,2

km

HIPOLITÓW

ul. Hipolitowska (w tym pętla autobusowa oraz odcinek drogi od Hipolitowskiej do Majowej)

3,2

km

ul. Jaworowa

1,0

km

ul. Wierzbowa

0,4

km

ul. Leśna

0,4

km

ul. Grabowa

0,3

km

ul. Łąkowa

0,8

km

dr równoległa do ul. Łąkowej

0,5

km

SUMA

6,6

km

DŁUGA KOŚCIELNA

ul. Powstania Styczniowego (od ul. Kochanowskiego do ul. Mickiewicza

w Halinowie oraz sięgacz do ul. Powstania Styczniowego)

1,6

km

ul. Spokojna

0,5

km

ul. Polna

0,7

km

Droga bez nazwy do oczyszczalni

0,4

km

ul. Piękna

0,4

km

ul. Szczęśliwa oraz odnoga ul. Szczęśliwej do ul. Chojniak

1,0

km

ul. Wesoła

0,6

km

ul. Słoneczna

0,4

km

SUMA

5,6

km

DŁUGA SZLACHECKA

ul. Warszawska

1,1

km

ul. Ks. Jerzego Popiełuszki.

1,3

km

ul. Mickiewicza

0,2

km

ul. Żelazna

1,4

km

ul. Leśna

1,0

km

SUMA

5,0

km

BUDZISKA

ul. Krucza

2,0

km

ul. Ptasia

1,4

km

ul. Bociania

0,2

km

ul. Orla

0,4

km

SUMA

4,0

km

ZAGÓRZE

ul. Sarnia

0,8

km

dr 39 oraz droga – łącznik z droga  39 z drogą wojewódzką

1,5

km

SUMA

2,3

km

OKUNIEW

ul. Szkolna (do ul. Konopnickiej)

0,2

km

ul. Rynek

0,5

km

ul. Pułtuska

0,7

km

ul. Zduńska

0,5

km

ul. Poligonowa

0,7

km

ul. Polna

0,4

km

ul. Leśna

0,2

km

ul. Banachowska

0,2

km

ul. Wiklinowa

0,4

km

ul. Kościelna

0,7

km

ul. Rycerza Okunia

0,1

km

ul. Cmentarna

0,3

km

ul. Sadowa

0,4

km

ul. Parkowa

0,4

km

ul. 1-go Maja

1,2

km

ul. Lipowa

0,5

km

ul. Konopnickiej

0,3

km

ul. Słoneczna

0,5

km

SUMA

8,2

km

CISIE

ul. Staropolska (do granicy gm. Dębe Wielkie)

0,7

km

ul. Skrajna

1,2

km

ul. Radosna

0,1

km

ul. Dworcowa od ul. Mostowej do drogi powiatowej w Krzewinie

2,1

km

ul. Środkowa od ul.  Mostowej do ul. Bema w Halinowie

2,0

km

ul Lokalna.

0,8

km

SUMA

6,9

km

JÓZEFIN

ul. Czumy

1,6

km

ul. Jasna

0,4

km

ul. Zgody

1,0

km

ul. Wspólna

0,4

km

SUMA

3,4

km

WIELGOLAS DUCHNOWSKI

droga nr 111

1,3

km

droga 41/1

1,4

km

SUMA

2,7

km

WIELGOLAS BRZEZIŃSKI

ul. Szafirka

1,1

km

droga nr 28

1,4

km

ul. Bluszczowa

0,3

km

SUMA

2,8

km

GRABINA

ul. Marii Konopnickiej

0,4

km

droga nr 52 (przedłużenie ul. Zgody do ul. Czumy)

0,4

km

SUMA

0,8

km

MROWISKA

Droga bez nazwy (przedłużenie ul. Śliwkowej do dr. powiatowej)

0,6

km

SUMA

0,6

km

KAZIMIERÓW

ul. Śliwkowa

0,7

km

ul. Czereśniowa

0,8

km

ul. Różana

0,9

km

ul. Morelowa

0,3

km

SUMA

2,7

km

KRZEWINA

Droga nr 31(od drogi powiatowej do Mrowisk)

0,6

km

Droga nr 32 (od drogi ul. Zastawie do działek)

1,0

km

SUMA

1,6

km

ŻWIRÓWKA

Droga nr 48 i nr 68

1,1

km

SUMA

1,1

km

BRZEZINY

Droga przy szkole (od drogi wojewódzkiej w stronę Wielgolasu Duchnowskiego)

0,3

km

SUMA

0,3

km

NOWY KONIK

ul. Brzezińska

1,6

km

SUMA

1,6

km

STARY KONIK

Drogi gminne tzw. „Osiedle” wzdłuż drogi krajowej

1,1

km

SUMA

1,1

km

 

 

 

II kolejność odśnieżania ulic i dróg o nawierzchni tłuczniowo –

żwirowej, nie wymagająca posypania mieszanką piaskowo – solną– Standard V

HALINÓW

ul. Krótka

0,1

km

ul. Mała

ul. Starej Baśni

0,1

km

ul. Mikołaja Reja

0,2

km

ul. Okrzei i sięgacz do ul. Okrzei(do wysokości zabudowań)

0,4

km

ul. Nad Stawami

0,2

km

ul. Baśniowa

0,4

km

ul. Graniczna

1,3

km

ul. Zielona

0,1

km

ul. Pogodna

0,1

km

Drogi wewnętrzne (sięgacz do ul. Zachodniej do nr posesji 16 c)

0,1

km

SUMA

3,0

km

HIPOLITÓW

ul. Majowa

0,9

km

ul. Modrzewiowa

0,4

km

ul. Bukowa

0,4

km

ul. Klonowa (sięgacz do ul. Klonowej)

0,7

km

ul. Jałowcowa (oraz sięgacz do  ul. Jałowcowej) – droga do przepompowni

0,4

km

ul. Cisowa

1,0

km

ul. Cedrowa

0,9

km

ul. Polanki

0,3

km

SUMA

5,0

km

BUDZISKA

ul. Nadrzeczna

1,1

km

SUMA

1,1

km

JÓZEFIN

ul. Szyszkowa (do granicy z gm. Sulejówek ul. Czynu Społecznego)

1,5

km

ul. Królewska

0,3

km

SUMA

1,8

km

DŁUGA KOŚCIELNA

ul. Chojniak

1,1

km

ul. Promienna

0,5

km

SUMA

1,6

km

OKUNIEW

ul. Słoneczna

0,6

km

ul. Sosnowa

0,1

km

ul. Projektowana

0,1

km

ul. Południowa

0,3

km

ul. Działkowa

0,6

km

ul. Akacjowa

0,4

km

ul. Kaleńska

0,3

km

ul. Ułańska

0,2

km

ul. Jeździecka

0,2

km

ul. Zacisze

0,3

km

ul. Husarii

0,2

km

ul. Kozacka

0,2

km

ul. Spółdzielcza

0,2

km

ul. Szkolna (od ul. Konopnickiej do granicy z m. Sulejówek)

1,4

km

ul. Jabłoniowa

0,1

km

ul. Wesoła

0,2

km

ul. Wiosenna

0,1

km

ul. Zielna

0,6

km

ul. Koszykowa

0,3

km

ul. Rattanowa

0,3

km

ul. Łąkowa  (od ul. Zabranieckiej – 0,1 km – od ul. Postępu – 0,1 km)

0,2

km

ul. Kwiatowa (bez przejazdu)

0,2

km

ul. Mokra

0,1

km

ul. Ogrodowa

0,7

km

ul. Krótka (droga bez przejazdu)

0,1

km

ul. Postępu

0,4

km

ul. Prosta

0,2

km

ul. Miodowa

0,1

km

ul. Dragonów

0,1

km

SUMA

8,8

km

NOWY KONIK

ul. Dębowa

0,4

km

ul. Podgórna

0,7

km

ul. Podleśna

0,7

km

ul. Czerska-

0,2

km

Droga nr 151 (odnoga ul. Brzezińskiej)

0,1

km

Droga nr 71 (od drogi krajowej do posesji 142)

0,2

km

Droga nr 27 (od ul. Dębowej do Brzezińskiej)

0,2

km

Droga przez las- przedłużenie ul. Dębowej do Królewskich Brzezin

0,4

km

Droga do Michałówka

0,8

km

SUMA

3,7

km

KRÓLEWSKIE BRZEZINY

Drogi gminne bez nazwy

2,8

km

SUMA

2,8

km

GRABINA

ul. Grabińska

1,1

km

Droga gminna nr 25/3 (odnoga ul. Grabińskiej)

0,2

km

Droga wzdłuż torów od przejazdu PKP Józefin do ul. Czynu Społecznego w m. Sulejówek

1,5

km

ul. Cynamonowa

0,2

km

ul. Imbirowa

0,1

km

ul. Tymiankowa

0,4

km

Droga nr 102 (od ul. Cynamonowej do Imbirowej)

0,1

km

Droga nr 105 (od ul. Cynamonowej do Imbirowej)

0,1

km

SUMA

3,7

km

ZAGÓRZE

ul. Lisia

0,2

km

Droga nr 39

1,6

km

Droga nr 66

0,4

km

Droga nr 47

0,4

km

Droga nr 33/2 (od drogi nr 39 do drogi wojewódzkiej)

0,2

km

SUMA

2,8

km

CHOBOT

Droga nr 354 ( tzw. droga przez las)

0,8

km

SUMA

0,8

km

WIELGOLAS DUCHNOWSKI

Droga nr 18 (przez wieś do szkoły w Brzezinach)

0,4

km

Droga 119

0,2

km

droga 223 (od drogi powiatowej do końca zabudowań)

0,3

km

droga nr 1(od drogi kraj. do drogi przy szkole w Brzeziach)

0,3

km

ul. Sportowa

0,4

km

SUMA

1,6

km

 

 

 

Trzecia kolejność odśnieżania ulic i dróg o nawierzchni żwirowej,

nie wymagająca posypania mieszanką piaskowo – solną – Standard VI

HIPOLITÓW

ul. Świerkowa

0,2

km

ul. Sosnowa

0,5

km

ul. Brzozowa

0,2

km

ul. Mahoniowa

0,3

km

ul. Wrzosowa

0,2

km

ul. Cyprysowa

0,1

km

ul. Jarzębinowa (od ul.  Warszawskiej do ul. Jodłowej)

0,2

km

ul. Akacjowa

0,1

km

ul. Zygmunta Krasińskiego

0,1

km

droga bez nazwy od posesji nr 79 przy ul. Hipolitowskiej

0,3

km

SUMA

2,2

km

DŁUGA KOŚCIELNA

ul. Asnyka

0,2

km

ul. Ładna

0,2

km

ul. Rajska

ul. Jaśminowa

0,3

km

ul. Magnolii

0,3

km

ul. Forsycji

0,3

km

ul. Herberta (do ul. Zachodniej)

0,3

km

droga bez nazwy nr 106 (sięgacz do ul. Słonecznej)

0,2

km

sięgacz do ul. Powstania Styczniowego - droga dojazdowa do posesji  od nr 31-33 c

0,1

km

SUMA

1,9

km

DŁUGA SZLACHECKA

ul. Wschodnia

1,7

km

ul. Łąkowa

0,7

km

ul. Henryka Dąbrowskiego

1,2

km

ul. Jana Matejki

0,2

km

ul. Wiosenna

0,4

km

ul. Osiedlowa

0,4

km

ul. Willowa i dwie drogi odchodzące od ul. Willowej

0,6

km

ul. Poprzeczna

0,4

km

ul. Filemona

0,1

km

ul. Świetlista

0,2

km

droga nr 548 bez nazwy (za cmentarzem)

0,2

km

droga bez nazwy nr 394/1 i 850(sięgacz Wyszyńskiego)

0,1

km

SUMA

6,2

km

CISIE

ul. Piaskowa

0,3

km

ul. Leszowa

0,6

km

ul. Żwirowa

0,3

km

ul. Cisowy Dwór

0,1

km

ul. Młynarska

0,4

km

ul. Wiatraczna

0,7

km

ul. Lazurowa

0,2

km

ul. Metalowa

0,3

km

ul. Cyrkonii

0,2

km

ul. Kryształowa

0,2

km

ul. Sezamkowa

0,2

km

ul. Szmaragdowa

0,1

km

ul. Wiejska

0,3

km

Droga dojazdowa nr 34 do ul. Wiatracznej (od ul. Głównej)

0,3

km

SUMA

4,2

km

KAZIMIERÓW

ul. Figowa

0,1

km

ul. Oliwkowa

0,2

km

ul. Ananasowa

0,4

km

ul. Truskawkowa

0,3

km

ul. Gruszkowa

0,2

km

ul. Morwy

0,3

km

ul. Poziomkowa

0,1

km

ul. Orzechowa

0,3

km

ul. Żurawinowa

0,2

km

SUMA

2,1

km

STARY KONIK

droga nr. 90 w kierunku gm. Wiązowna (od drogi krajowej Nr 2)

0,8

km

SUMA

0,8

km

JÓZEFIN

ul. Nowa

0,2

km

ul. Chabrowa

0,4

km

ul. Pańska

0,4

km

droga nr 148 (odnoga ul. Stołecznej)

0,3

km

SUMA

1,3

km

MROWISKA

droga nr 126 (od drogi powiatowej do ul. Świętokrzyskiej)

0,3

km

ul. Świętokrzyska (od ul. Zastawie)

0,4

km

droga nr 176

0,4

km

Droga 140

0,2

km

droga 268 (od ul. Śliwkowej do posesji nr  31 i nr 20 b)

0,3

km

Droga nr 161(od drogi powiatowej  do posesji nr 42)

0,1

km

SUMA

1,7

km

WIELGOLAS BRZEZIŃSKI

ul. Bolesława Chrobrego (droga bez przejazdu)

0,4

km

ul. Władysława Jagiełły

0,8

km

ul. Szarotki

0,2

km

ul. Szmaragdowa

0,1

km

ul. Kazimierza Wielkiego

0,3

km

ul. Królowej Jadwigi

0,8

km

ul. Mieszka I

0,4

km

ul. Niezapominajki

0,6

km

SUMA

3,6

km

MICHAŁÓW

droga Michałów – Chobot

2,8

km

Droga o nawierzchni z płyt betonowych nr 19/2 (od drogi woj. w str. Gm. Zielonka)

0,5

km

droga 552 (droga do stolarni od strony drogi powiatowej Kąty Goździejewskie)

0,4

km

SUMA

3,7

km

BRZEZINY

droga nr 58/1 (od ul. Mazowieckiej do drogi krajowej nr 2)

0,3

km

SUMA

0,3

km

PLACE I PARKINGI

ul. Kolejowa – Halinów

1000

m2

ul. Bema – Halinów

3000

m2

ul. Okuniewska (przy kościele)

300

m2

ul. Skrajna – Cisie

1630

m2

ul. Powstania Styczniowego – Długa Kościelna (przy kościele)

300

m2

Plac targowy w m. Halinów

1000

m2

Plac targowy w m. Okuniew

500

m2

Pętla autobusowa przy szkole w Brzezinach

780

m2

ŁĄCZNIE:   8510

m2

 

 

CHODNIKI

ul. Piłsudskiego –Halinów

1900

m2

ul. Jana Pawła II – Halinów

900

m2

ul. Bema – Halinów

1820

m2

ul. Spółdzielcza –Halinów

650

m2

ul. Dąbrowskiego – Halinów

1095

m2

ul. Olszowa –Powstania Styczniowego – Halinów

375

m2

ul. Kolejowa – Halinów

600

m2

ul. Pułaskiego – Halinów

270

m2

ul. Mickiewicza – Halinów

1120

m2

ul. Hipolitowska – Hipolitów

900

m2

ul. Warszawska – Długa Szlachecka

1500

m2

ul. Wesoła – Długa Kościelna

900

m2

ul. Konopnickiej – Grabina

900

m2

ul. Krucza – Budziska

1800

m2

ul. Sarnia

800

m2

Przy szkole w m. Brzeziny

900

m2

                                                                                                                                                                                          ŁĄCZNIE:  16 430

 

m2

 

 

 

 

 

Drogi i ulice objęte zwalczaniem śliskości mieszaną piaskowo-solną

HALINÓW

ul. Mickiewicza (oraz dr. wew. O nawierzchni z kostki brukowej)

1,3

km

ul. Bema (od ul. Dąbrowskiego do PKP Cisie)

3,3

km

ul. Dąbrowskiego

1,1

km

ul. Piłsudskiego

1,2

km

ul. Spółdzielcza

0,6

km

ul. Kolejowa (do drogi powiatowej

1,1

km

ul. Szkolna

0,4

km

ul. Pułaskiego

0,7

km

ul. Partyzancka

0,6

km

ul. Kościuszki

0,8

km

ul. Malinowa

0,2

km

ul. Parkowa

0,3

km

ul. Cicha

0,8

km

ul. Polna

0,4

km

ul. Słoneczna

0,5

km

ul. Słowackiego

0,2

km

ul. Wschodnia

0,2

km

ul. Sienkiewicza

0,7

km

ul. Konopnickiej

0,3

km

ul. Olszowa

0,3

km

ul. Zachodnia oraz dr wew. od posesji nr 13 do posesji 13 c

0,8

km

ul. Prusa

0,6

km

SUMA

16,4

km

HIPOLITÓW

ul. Hipolitowska oraz pętla autobusowa

2,9

km

ul. Wierzbowa

0,4

km

ul. Leśna

0,4

km

ul. Łąkowa

0,8

km

Dr. równoległa do Łąkowej

0,5

km

SUMA

5,0

km

DŁUGA KOŚCIELNA

ul. Powstania Styczniowego (od ul. Kochanowskiego do kościoła oraz od ul. Polnej do ul. Mickiewicza wraz z sięgaczem )

1,4

km

ul. Spokojna (od ul. Powstania Styczniowego do cmentarza)

0,5

km

droga bez nazwy do oczyszczalni

0,4

km

ul. Wesoła

0,6

km

ul. Szczęśliwa

0,7

km

ul. Polna

0,7

km

ul. Piękna

0,4

km

ul. Słoneczna

0,4

km

SUMA

5,1

km

DŁUGA SZLACHECKA

ul. Warszawska (droga do m. Sulejówek – Miłosna)

1,1

km

ul. Żelazna

1,4

km

ul. Leśna(od ul. Warszawskiej do Chojniak)

0,7

km

SUMA

3,2

km

BUDZISKA

ul. Krucza

2,0

km

ul. Ptasia

1,4

km

SUMA

3,4

km

ZAGÓRZE

ul. Sarnia

0,8

km

Dr nr 39

1,3

km

SUMA

2,1

km

OKUNIEW

ul. Szkolna (do ul. Konopnickiej)

0,2

km

ul. Poligonowa

0,4

km

ul. Rynek

0,5

km

ul. Rycerza Okunia

0,1

km

ul. Pułtuska

0,7

km

ul. Zduńska

0,5

km

ul. Słoneczna

0,1

km

ul. Cmentarna

0,3

km

ul. Kościelna

0,5

km

ul. Sadowa

0,4

km

ul. Parkowa (do ul. Krótkiej)

0,2

km

ul. 1-go Maja (od dr wojewódzkiej ul. Stanisławowskiej do ul Kozackiej)

0,5

km

ul. Lipowa (droga bez przejazdu)

0,5

km

ul. Polna

0,4

km

ul. Leśna

0,2

km

ul. Konopnickiej

0,3

km

SUMA

5,8

km

CISIE

ul. Staropolska(do granicy z gm. Dębe Wielkie)

0,7

km

ul. Skrajna

1,2

km

ul. Radosna

0,1

km

SUMA

2,0

km

GRABINA

ul. Mari Konopnickiej

0,4

km

Droga nr 52 i  ul. Zgody w Józefinie

0,8

km

SUMA

1,2

km

WIELGOLAS DUCHNOWSKI

Droga nr 41/1 i nr 111

1,3

km

SUMA

1,3

km

WIELGOLAS BRZEZIŃSKI

Ul. Szafirka

1,1

km

Droga nr 28

0,4

km

Suma

1,5

km

MROWISKA

Droga bez nazwy (przedłużenie  ul. Śliwkowej do dr. powiatowej)

0,6

km

SUMA

0,6

km

KAZIMIERÓW

ul. Śliwkowa

0,7

km

RAZEM

0,7

km

KRZEWINA

Droga nr 32

0,4

km

RAZEM

0,4

km

ŻWIRÓWKA

Droga nr 48

0,5

km

RAZEM

0,5

km

NOWY KONIK

ul. Brzezińska

0,4

km

 

0,4

km

JÓZEFIN

ul. Czumy

1,6

km

ul. Jasna

0,4

km

SUMA

2,0

km

ŁĄCZNIE

51,6

km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem zimowym utrzymaniem na terenie gminy Halinów objętych jest 153,8 km ulic i dróg gminnych, a także chodniki,  parkingi i place targowe,  w tym:

 

 1. I kolejność odśnieżania   - 76,5 km
 2. II kolejność odśnieżania  - 36,7 km
 3. III kolejność odśnieżania - 28,0 km
 4. zaliczonych do interwencyjnego odśnieżanie ( zgłoszonych telefonicznie) – 12,6  km
 5. place targowe i parkingi – 8510 m2
 6. chodniki – 16 430 m2

 

Telefon pod którym można zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące zimowego utrzymania dróg w Gminie
Halinów   (22)783 60 20 wew. 130 lub 149

 • poniedziałek 800 – 1700
 • wtorek – czwartek 800  – 1600
 • piątek 800 – 1500

 

Podmioty odpowiedzialne za utrzymanie przejezdności pozostałych dróg na terenie gminy Halinów:

 

Drogi powiatowe

 

 1. Droga nr 4318W – Okuniew (ul. Długa), Długa Szlachecka (ul. Wyszyńskiego), Długa Kościelna (ul. Kochanowskiego), Halinów (ul. Okuniewska, ul. Mazowiecka) do drogi nr 2;
 2. Droga nr 2201W – Nowy Konik, Józefin (ul. Stołeczna), Długa Kościelna (ul. Spacerowa);
 3. Droga nr 2202W  – Stary Konik, Hipolitów (ul. Warszawska), Halinów (ul. Jana Pawła, ul. Powstania Styczniowego), Kazimierów, Mrowiska, Chobot do drogi
  nr 2203W;
 4. Droga nr 2203W – od drogi nr 2 Wielgolas Brzeziński, Cisie (ul. Mostowa), Desno, Chobot do drogi woj. nr 637;
 5. Droga nr 2204W – Halinów (ul. 3-go Maja), Krzewina, Desno;
 6. Droga nr 2205W – Halinów (ul. Powstania Styczniowego), Cisie (ul. Główna) do drogi powiatowej nr 2203W;
 7. Droga nr 2707W – Wielgolas Duchnowski, Kąck.

 

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Warszawska 219, 05-300 Mińsk Mazowiecki,

 tel: (25) 758 28 91 wew. 32

 

Drogi wojewódzkie

 

 1. Droga wojewódzka nr 721 od drogi nr 2, Brzeziny, Duchnów, Wiązowna

 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, Rejon Drogowy Otwock-Piaseczno, ul. Górna 18,
 05-400 Otwock,

tel.:(22) 779 30 20;  779 30 29

 

 1. Droga wojewódzka nr 637, Sulejówek, Okuniew (ul. Stanisławowska, ul. Warszawska), Zagórze, Michałów;

 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, Rejon Drogowy Wołomin-Nowy Dwór Mazowiecki,
 ul. Kobyłkowska 1, 05-200 Wołomin,

tel.:(22) 776 23 33; (22) 776 28 67

 

Droga krajowa nr 2

            Nowy Konik, Stary Konik, Brzeziny, Wielgolas Duchnowski

 

Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad, Rejon w Mińsku Mazowieckim, ul. Polowa 2,
05-300 Mińsk Mazowiecki, tel.:(25) 758 39 16

 

Gmina Halinów

Aktualności:

Najnowsze
Najpopularniejsze

 

ZIMOWEUTRZYMANIEDROG-baner

 

banerek nabor.

 

REWITALIZACJA-baner

ZIT

1


Informacje w sprawie budowy autostrady A2

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

 

patronatv2


Karta dużej rodziny - rodzina.gov.pl

Gminne Centrum Kultury

baner_gluchoniemi-2_prawy

baner kas

 

Wszelkie prawa zastrzeżone: Gmina Halinów

Projekt i wykonanie: Maxus Net Communications

Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności Mazowsze serce Polski Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu