Przejście do strony głównej

Wielka inwestycja w Hipolitowie

07.08.201712:50

Kasia

ikona informacji

 

Wielka inwestycja w Hipolitowie


Dzięki inicjatywie Burmistrza Adama Ciszkowskiego, a także Radnych Hipolitowa Bogumiły Januszewskiej oraz Przemysława Mirosza i wykonanej gigantycznej pracy urzędników Urzędu Miejskiego w Halinowie, 4 sierpnia Gmina Halinów otrzymała promese na 3180 000 zł  z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego Zdzisława Siepiery na kompleksową przebudowę ulicy Hipolitowskiej na całym jej odcinku od pętli 704 do drogi krajowej nr 2, czyli ponad 2.7 km. Inwestycja obejmie całkowitą przebudowę istniejącej jezdni i chodnika oraz wykonanie chodnika na odcinkach, gdzie obecnie go nie ma. W ramach realizowanego zadania ul. Hipolitowska zyska nową podbudowę oraz dwie warstwy z mieszanek asfaltowych, nowy chodnik z betonowej kostki brukowej, zostaną również przebudowane zjazdy po stronie, gdzie przebiega chodnik oraz będzie poprawiony system odwodnienia. Dofinansowanie obejmie 80% kosztów projektu, resztę pokryje w ramach wkładu własnego Gmina Halinów. Realizacja przewidziana jest do końca 2017 roku, a ogłoszenie przetargu zaplanowane jest na sierpień. Burmistrz Adam Ciszkowski od wielu lat zabiegał o budowę tej drogi i wygląda na to, że wreszcie się udało.

 

Oprac. GCK

 

01inwest Hipolitow  02inwest Hipolitow  03inwest Hipolitow  04inwest Hipolitow

Gmina Halinów

Aktualności:

Najnowsze
Najpopularniejsze

 

banerek nabor.

 

REWITALIZACJA-baner

ZIT

1


Informacje w sprawie budowy autostrady A2

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

 

patronatv2


Karta dużej rodziny - rodzina.gov.pl

Gminne Centrum Kultury

baner_gluchoniemi-2_prawy

baner kas

 

Wszelkie prawa zastrzeżone: Gmina Halinów

Projekt i wykonanie: Maxus Net Communications

Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności Mazowsze  serce Polski Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu