Przejście do strony głównej

Przyznawanie Patronatu Burmistrza Halinowa

01.01.201712:37

Radosz

ikonka-herb-50x50

 

INFORMACJA NA TEMAT PRZYZNAWANIA PATRONATU BURMISTRZA HALINOWA

 

 

Patronat Burmistrza Halinowa przyznawany jest inicjatywom, wydarzeniom, imprezom o charakterze edukacyjnym, kulturowym, naukowym, sportowym i obywatelskim mający zasięg regionalny lub ponadregionalny (krajowy, międzynarodowy), które wpisują się w zadania samorządu gminy, ze szczególnym uwzględnieniem promocji gminy Halinów i służącym budowaniu jego pozytywnego wizerunku oraz integracji społeczności lokalnej.

 

 

Aby Burmistrz Halinowa objął wydarzenie swoim honorowym patronatem należy:

 

1) złożyć wniosek o przyznanie patronatu Burmistrza Halinowa (wniosek jest załącznikiem do Regulaminu stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 162.2016 Burmistrza Halinowa z dnia 24.10.2016 r.) w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania Patronatu Burmistrza Halinowa nad  inicjatywami, wydarzeniami i imprezami nie później niż 30 dni przed terminem planowanego wydarzenia lub imprezy; w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość rozpatrzenia wniosku złożonego w terminie innym niż 30 dni.

 

2)   organizator zobowiązany jest dołączyć do wniosku szczegółowy plan wydarzenia.

 

Do wystąpienia z wnioskiem o przyznanie Patronatu Burmistrza Halinowa uprawniony jest organizator imprezy lub wydarzenia.

 

 

Przyznanie Patronatu Burmistrza Halinowa nie stanowi deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego ze strony Gminy Halinów.

 

Po zaopiniowaniu przez właściwą komórkę merytoryczną Urzędu Miejskiego w Halinowie, Burmistrz Halinowa w terminie 14 dni od otrzymania kompletnego wniosku o objęcie patronatem danego wydarzenia lub imprezy wyraża, bądź nie wyraża zgody o objęcie patronatem tego wydarzenia lub imprezy i przesyła swoje stanowisko pocztą, faxem lub e-mailem podmiotowi wnioskującemu o Patronat Burmistrza Halinowa.

 

O odmowie przyznania patronatu organizator powiadamiany jest niezwłocznie. Odmowa nie wymaga uzasadnienia.

 

Wniosek wraz z szczegółowym planem wydarzenia należy przesłać na adres : Urząd Miejski w Halinowie, ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów;  przesłać faksem na nr 22 783 61 07 lub e-mailem na adres: halinow@halinow.pl.

 

Zarządzenie nr 162.2016 Burmistrza Halinowa z dnia 24.10.2016 r.) w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania Patronatu Burmistrza Halinowa nad inicjatywami, wydarzeniami i imprezami : http://bip.halinow.pl/public/get_file_contents.php?id=376477

 

 

Wniosek o przyznanie Patronatu Burmistrza

 

Herb Gminy Halinów

 

 

 

PRZYZNANE PATRONATY BURMISTRZA HALINOWA W 2017 ROKU
L.P NAZWA WYDARZENIA DATA MIEJSCE WNIOSKODAWCA
1 I Karnawałowy Bal Integracyjny ,,Kraina Śniegu" 04.02.2017 Gimnazjum w Halinowie, ul. Okuniewska 115, 05-074 Halinów Gimnazjum w Halinowie
2 SRT CUP 2005 11.02.2017 Hala Sportowa w Halinowie, ul. Okuniewska 115, 05-074 Halinów Stowarzyszenie Rozwijamy Talenty
3 SRT CUP 2006 05.02.2017 Hala Sportowa w Halinowie, ul. Okuniewska 115, 05-074 Halinów Stowarzyszenie Rozwijamy Talenty
4 XIV Gminny Konkurs ,,Matematyczny Czar Par" oraz XIV Gminny Konkurs ,,Matematyczno-Przyrodniczy Czar Par" 17.03.2017 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie, ul. Szkolna 4, 05-079 Okuniew Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie
5 IV Konkurs Informatycny ,,KLIK" 23.03.2017 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach, Brzeziny 3, 05-074 Halinów Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach
6 Mistrzostwa Polski Taekwondo 22.04.2017 Hala Sportowa w Halinowie, ul. Okuniewska 115, 05-074 Halinów Polska Federacja Combat Kalaki
8 Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Halinowa 28.05.2017 Okuniew

Parafialny Uczniowski Klub Sportowy ,,Iskra" Okuniew

9 Piknik rodzinny w Cisiu 28.05.2017 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu, ul. Mostowa 61, 05-074 Halinów Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu
10

Bieg ,,Cichociemni 44" w hołdzie 91 żołnierzy cichociemnych walczących w Powstaniu Warszawskim

05.08.2017 Sulejówek Burmistrz Miasta Sulejówek
11 Powiatowy Przegląd Piosenki Znanej i Nieznanej "Struna 2017" 14.10.2017 Michałów Gminne Centrum Kultury
12 Program "Iskierka" 01.10.2017 - 10.06.2018 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie, ul. Okuniewska 115, 05-074 Halinów Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie
13

Konkurs fotograficzny "Matematyka w obiektywie"

19.12.2017

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach, Brzeziny 3, 05-074 Halinów Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach
14 25-lecie Zakładu Komunalnego w Halinowie 29.06.2018 Kryształowy Dworek, ul. Sokólska 15, 05-304 Stanisławów Zakład Komunalny w Halinowie

Gmina Halinów

Aktualności:

Najnowsze
Najpopularniejsze

 

ZIMOWEUTRZYMANIEDROG-baner

 

banerek nabor.

 

REWITALIZACJA-baner

ZIT

1


Informacje w sprawie budowy autostrady A2

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

 

patronatv2


Karta dużej rodziny - rodzina.gov.pl

Gminne Centrum Kultury

baner_gluchoniemi-2_prawy

baner kas

 

Wszelkie prawa zastrzeżone: Gmina Halinów

Projekt i wykonanie: Maxus Net Communications

Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności Mazowsze  serce Polski Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu