Przejście do strony głównej

Komisje Rady Miejskiej w Halinowie

   Komisje Rady Miejskiej w Halinowie

Rada Miejska ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.

 

KOMISJE DZIAŁAJĄCE W RAMACH
RADY MIEJSKIEJW HALINOWIE

 

KOMISJA REWIZYJNA:

1.  Adam RudnickiPrzewodniczący Komisji

2.  Przemysław Mirosz

3.  Anna Ludwiniak

4.  Edyta Woźniakowska

5.  Bogdan Janczarek

6.  Jan Papis

7.  Katarzyna Goździewska

 

KOMISJA BUDŻETOWA:

1.  Andrzej PiekucińskiPrzewodniczący Komisji

2.  Dawid Wojda

3.  Anna Ludwiniak

4.  Jan Papis

5.  Jan Stankiewicz

6.  Krzysztof Mościcki

7.  Bogumiła Januszewska

 

KOMISJA REGULAMINOWA:

1.  Przemysław MiroszPrzewodniczący Komisji

2.  Bogumiła Januszewska

3.  Marcin Pietrusiński

4.  Mirosław Szmurło

5.  Dawid Wojda

6.  Bogdan Janczarek

 

KOMISJA DO SPRAW ZDROWIA, SPRAW SPOŁECZNYCH, BEZPIECZEŃSTWA
I PORZĄDKU PUBLICZNEGO
:

1.  Krzysztof MościckiPrzewodniczący Komisji

2.  Katarzyna Goździewska

3.  Krystyna Sęk

4.  Adam Rudnicki,

5.  Przemysław Mirosz

6.  Marcin Pietrusiński

7.  Bogdan Janczarek

 

KOMISJA OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA:

1.  Jan Stankiewicz - Przewodniczący Komisji

2.  Bogumiła Januszewska

3.  Jan Papis

4.  Andrzej Piekuciński

5.  Dawid Wojda

6.  Mirosław Szmurło

7.  Marcin Pietrusiński

 

KOMISJA DO SPRAW MŁODZIEŻY, OŚWIATY, KULTURY I SPORTU:

1.  Anna LudwiniakPrzewodnicząca Komisji

2.  Bogumiła Januszewska

3.  Krzysztof Mościcki

4.  Edyta Woźniakowska

5.  Przemysław Mirosz

6.  Krystyna Sęk

7.  Katarzyna Goździewska

 

KOMISJA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I INWESTYCJI:

1.  Edyta WoźniakowskaPrzewodnicząca Komisji

2.  Dawid Wojda

3.  Adam Rudnicki

4.  Mirosław Szmurło

5.  Jan Papis

6.  Jan Stankiewicz

7.  Andrzej Piekuciński


Wytworzył:
Udostępnił:
Danuta Iliaszuk
(2010-07-08 12:02:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Górska
(2015-03-12 09:06:46)

Wszelkie prawa zastrzeżone: Gmina Halinów

Projekt i wykonanie: Maxus Net Communications

Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności Mazowsze  serce Polski Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu