Przejście do strony głównej

Gospodarka

Większość z działających firm zatrudnia poniżej pięciu osób.  Ich wzrastająca liczba (prawie dwukrotna w ciągu ostatnich siedmiu lat)świadczy o dynamice i rozwoju przedsiębiorczości na naszym terenie. Grupy firm średnich są mniej liczne, a dynamika ich przyrostu jest znacznie mniejsza.

Struktura podmiotów gospodarczych wg sektorów własności

 Ogółem

 w zakresie

   produkcji handlu  gastronomii  usług  transportu  innych

1214

110

451

22

415

 76

140

Struktura podmiotów gospodarczych wg sektorów własności:

 Wyszczególnienie

 ogółem

Podmioty figurujące w ew. działalności gosp.

1214

 Spółki cywilne

 37

 Spółki zo.o.

 44

 Spółki jawne

 5

 Spółki akcyjne

 1

 Spółdzielnie

 4

 Fundacje

 5

 Stowarzyszenia

 10

Obok działalności produkcyjnej i usługowej podmiotów gospodarczych, przemysłu, budownictwa i innych działów gospodarki na terenie gminy prowadzona jest działalność rolnicza. Obejmuje ona 861 gospodarstw (powyżej jednego hektara).

Struktura gospodarstw rolnych wg powierzchni:

 Powierzchnia gospodarstwa  Liczba gospodarstw  Łączna powierzchnia
 od 1 do 5 ha  747  2506,96
 od 5 do 10 ha  98  613,02
 od 10 do 15 ha  14  159,11
 powyżej 15 ha  2  71,40


W strukturze użytków rolnych zdecydowanie przeważają grunty orne. Niewielką część stanowią sady, łąki i pastwiska. W strukturze upraw dominuje produkcja warzyw, kwiatów, ziemniaków oraz zboża. Dominującym kierunkiem produkcji zwierzęcej jest chów bydła i trzody chlewnej. Hodowane są także m.in. króliki i drób.

Produkcja rolna towarowa obejmuje głównie następujące miejscowości: Brzeziny, Cisie, Desno, Nowy Konik, Stary Konik, Wielgolas Brzeziński, Wielgolas Duchnowski oraz Zagórze. Na pozostałym terenie gminy przeważa produkcja drobnotowarowa np. zboże, czy ziemniaki.

Menu: Dla przedsiębiorcy

Aby dowiedzieć się więcej o propozycjach gminy dla przedsiębiorców skorzystaj z poniższego menu.

Wszelkie prawa zastrzeżone: Gmina Halinów

Projekt i wykonanie: Maxus Net Communications

Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności Mazowsze  serce Polski Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu