Przejście do strony głównej

Informacja dot. warunków organizacyjno – technicznych doręczania dokumentów elektronicznych.

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

W związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206, poz. 1216):

 

1. Gmina Halinów uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP.

 

Adres formularza na ePUAP:
http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ZdarzeniaZyciowe?leId=318&forAdm=false

 

Adres skrytki na ePUAP:
/UMHalinow/skrytka

 

W celu złożenia pisma w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta na platformie ePUAP. 

 

Przekazanie dokumentu następuje poprzez wypełnienie formularza udostępnionego na platformie ePUAP. 

 

2. Urząd Miejski w Halinowie umożliwia przekazywanie pism w formie dokumentów elektronicznych za pośrednictwem Portalu eUrząd, dostępnego pod adresem http://eurzad.halinow.pl

 

Z usług eUrzędu można korzystać po zarejestrowaniu się i utworzeniu indywidualnego konta użytkownika. Jest to warunek konieczny uzyskania dostępu do części transakcyjnej eUrzędu.

 

eUrząd jest bezpiecznym systemem informatycznym, dzięki któremu interesant może załatwić swoje sprawy w urzędzie za pośrednictwem Internetu z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego oraz Profilu Zaufanego.

 

System eUrząd umożliwia:

 

 • Założenie bezpiecznego konta,
 • Pobranie interaktywnych formularzy wniosków w sprawach,
 • Wypełnienie wniosku i podpisanie wniosku podpisem elektronicznym kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym,
 • Złożenie wniosku do urzędu za pośrednictwem Internetu,
 • Uzyskanie przez interesanta informacji o stanie jego spraw w urzędzie,
 • Przesłanie decyzji i pism urzędowych od urzędu do interesanta.

 

W systemie eUrząd wykorzystano koncepcję bezpiecznych, personalnych kont interesantów podobnych do internetowych kont bankowych oraz technologię bezpiecznych formularzy.

 

Zapewniono dzięki temu bezpieczną dwustronną komunikację pomiędzy interesantem i urzędem oraz udostępnianie interesantowi treści pism dotyczących jego spraw w urzędzie.

 

Wymogi dla dokumentów elektronicznych:

 

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

 

2. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej wynosi 10 MB.

 

3. Pisma wnoszone za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej sporządzane są w formacie XML na podstawie ogólnego wzoru dokumentu elektronicznego umieszczonego w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych.

 

Formaty danych, w jakich zapisuje się załączniki dodawane do pism (załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. (Dz. U. Nr 206, poz. 1216):

 

Format danych

Zastosowanie formatu

Organizacja ustalająca format

Norma

.doc

sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką

Microsoft Corporation

 

.docx

sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką

Microsoft Corporation

 

.gif

grafika rastrowa

CompuServe

 

.jpg (.jpeg)

grafika rastrowa

Joint Photographic Experts Group

ISO/IEC 10918

.ods

arkusz kalkulacyjny

Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS)

ISO 26300

.odt

sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką

Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS)

ISO 26300

.pdf

sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką

Adobe Systems Incorporated

ISO/IEC 32000

.png

grafika rastrowa

 

ISO/IEC 15948

.rtf

sformatowany tekst

Microsoft Corporation

 

.svg

grafika wektorowa

W3C

 

.tif (.tiff)

grafika rastrowa

Adobe Systems Incorporated

 

.txt

niesformatowany tekst

 

ISO/IEC 10646

.xls

arkusz kalkulacyjny

Microsoft Corporation

 

.xlsx

arkusz kalkulacyjny

Microsoft Corporation

 

.xml

sformatowany tekst

W3C

 

 
 

4. Dokument w wersji elektronicznej może zostać doręczony na następujących informatycznych nośnikach danych:

 • Płyta CD/DVD;
 • Pamięć USB.

W siedzibie Urzędu Miejskiego w Halinowie należy dostarczyć go do Biura Podawczego, w holu na parterze urzędu, tel. (22) 783-60-20 wew. 132

 

Uwaga:

 

 • dokument elektroniczny doręczany na informatycznym nośniku danych jest przekazywany odbiorcy wraz z tym nośnikiem;
 • nośnik musi być trwale oznakowany w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację;
 • jeżeli zachodzi potrzeba przekazania więcej niż jednego pliku, pliki należy umieścić spakowane w jednym pliku (zip).

 

Doręczenie dokumentu elektronicznego na informatycznym nośniku danych zostanie potwierdzone dokumentem w postaci papierowej sporządzonym przez Urząd Miejski w Halinowie.

 

Pisma skierowane na adres poczty elektronicznej Gminy Halinów ( halinow@halinow.pl lub dowolny inny adres w domenie halinow.pl) traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania, w szczególności takiego, o którym mowa w art. 63 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do przesłania pocztą elektroniczną wynosi 10 MB.

 

Menu: Dla mieszkańca

Aby dowiedzieć się więcej o naszym
samorządzie skorzystaj z poniższego
menu, prowadzącego do artykułów

Wszelkie prawa zastrzeżone: Gmina Halinów

Projekt i wykonanie: Maxus Net Communications

Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności Mazowsze serce Polski Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu