Przejście do strony głównej

Przejrzysta Polska

Urząd Miejski w Halinowie wziął udział w akcji społecznej „Przejrzysta Polska”, prowadzonej przez „Gazetę Wyborczą" przy wsparciu Fundacji Agory, Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności, Programu Przeciw Korupcji Fundacji im. S. Batorego, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Banku Światowego.

Celem akcji było promowanie uczciwości i skuteczności w samorządach, co ma przyczynić się do poprawy jakości życia publicznego oraz do pobudzania aktywności obywatelskiej. Adresatem akcji były samorządy terytorialne, które przy współpracy z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami chcą udoskonalać praktykę sprawowania władzy i administrowania, dążąc do wyeliminowania korupcji i innych form patologii. Akcja społeczna „Przejrzysta Polska”, w której udział wzieło 775 samorządów, potrwa do końca 2005 roku. Akcję masową poprzedził projekt pilotażowy "Przejrzysta Gmina" (Laboratorium) z udziałem 15 gmin i powiatu, w którym testowane były zadania. Udział samorządów w akcji polegał na zrealizowaniu minimum sześciu zadań obowiązkowych oraz zadań dodatkowych.

Zadania odpowiadają sześciu zasadom dobrego rządzenia: przejrzystości, przeciwdziałania korupcji, partycypacji społecznej, przewidywalności, fachowości i rozliczalności (zgodnie z opracowanym przez Andrzeja Szeniawskiego "Modelem wdrażania zasad"). Na wykonanie zadań uczestnicy mieli maksymalnie 12 miesięcy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone: Gmina Halinów

Projekt i wykonanie: Maxus Net Communications

Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności Mazowsze  serce Polski Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu