Przejście do strony głównej

Gospodarka w gminie

Gmina Halinów, z racji swego korzystnego położenia - jest miejscem dużej aktywności gospodarczej.  Większość podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie Gminy to podmioty małe, zatrudniające poniżej pięciu osób. Ich wzrastająca liczba (prawie dwukrotny wzrost w ciągu ostatnich siedmiu lat) świadczy o wysokiej dynamice rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Halinów. Firmy średniej wielkości i duże są mniej liczne. Wskaźnik aktywności gospodarczej mierzony liczbą firm na 1000 mieszkańców kształtuje się obecnie w Gminie Halinów na poziomie 88 i jest znacznie wyższy niż średnio w kraju (75) i w województwie mazowieckim bez Warszawy (65), zaś w porównaniu z Warszawą (154), był znacznie niższy. Świadczy to o wyższym niż przeciętna krajowa i wojewódzka stopniu aktywności gospodarczej (przedsiębiorczości) na terenie Gminy.

Gmina Halinów wchodzi w skład PODREGIONU WARSZAWSKIEGO, którego utworzenie, zgodnie z wymogami prawa Unii Europejskiej, stwarza przesłanki do nawiązywania partnerskiej współpracy władz samorządowych powiatów i gmin wchodzących w jego skład, aby zwiększać szanse na uzyskanie środków pomocowych ze środków Unii Europejskiej (fundusze strukturalne, Fundusz Spójności).
Większe szanse na pomoc unijną będą mieć bowiem projekty obejmujące swym zasięgiem przestrzennym oraz efektami społecznymi, gospodarczymi i ekologicznymi jak największą liczbę ludności.

Menu: Dla przedsiębiorcy

Aby dowiedzieć się więcej o propozycjach gminy dla przedsiębiorców skorzystaj z poniższego menu.

Wszelkie prawa zastrzeżone: Gmina Halinów

Projekt i wykonanie: Maxus Net Communications

Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności Mazowsze  serce Polski Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu